Historische achtergrond

Langs de gehele limes bouwden de Romeinen castella. Deze forten aan de Romeinse rijksgrens boden plaats aan grote groepen soldaten. Het tussenliggende gebied werd met wachttorens bewaakt. De wachttorens waren vrij zeker niet bedoeld als fortificatie tijdens een oorlog. Daar was de constructie niet geschikt voor. Wel waren de wachttorens een sterk symbool voor de aanwezigheid en georganiseerdheid van het Romeinse leger. Alles van de wachttorens moet de indruk hebben gegeven dat de Romeinen voorbereid waren en de grens scherp in de gaten hielden. De wachttorens waren omringd door verdedigingswerken als palissaden en prikkelstruiken. De houten ladder waarmee de wachttorenbemanning toegang tot de toren had kon bij wijze van verdediging binnen worden gehaald. Maar het is maar de vraag hoe vaak de wachttorens en wachttorenbemanning daadwerkelijk werden bedreigd. Van verschillende wachttorens is bekend dat deze ten tijde van de Bataafse Opstand is vernietigd. Voor de wachttorenbemanning een reden om altijd alert te zijn.