Planning en activiteiten

Planning en activiteiten

De handelaar

Handelaren uit het nabijgelegen kampdorp raken op de marktdag graag hun laatste restjes kwijt. En bij soldaten valt geld te verdienen. Een handelaar uit het dorp reist langs de wachttorens en biedt de soldaten zijn goederen aan. Dit kan mogelijk luxer voedsel en drank zijn dan de soldaten zelf op voorraad hebben. Het Romeinse leger trekt veel handelaren en andere kampvolgers aan die hun goederen en diensten aanbieden aan de soldaten. De soldaten hebben een vast salaris wat hoger is dan dat van de meeste andere beroepen. Soldaten zijn dus een populaire afzetmarkt.

 

Barbaars bezoek

Het naderen van de Friezen is een gespannen moment voor de soldaten. Zij kunnen een aanval plegen, maar ze kunnen ook te vriend komen. Friezen en andere stammen hadden veel met de Romeinen te maken, ondanks dat zij buiten de grens van het Romeinse Rijk woonden. Zij stonden onder de invloedssfeer van de Romeinen en hadden meestal goede banden met Rome.

De wachttoren was een goede plaats voor de Friezen om diplomatieke banden te onderhouden met de lokale officieren van het leger. Nieuws en inlichtingen werden uitgewisseld zodat de Romeinen altijd op de hoogte waren van wat er voorbij hun grenzen zich afspeelden, zoals vijandelijke patrouilles.

De Friezen konden ook een beroep doen op de soldaten om te helpen bij rechtspraak of ordehandhaving. Zo bleven Romeinsgezinde Friezen de baas met behulp van soldaten en bleven de Friezen onder de Romeinse invloedssfeer.

 

Aflossing van de wacht

Na een lange week mogen de vermoeide soldaten terug naar de veiligheid en comfort van hun castellum. Er zal een kleine ceremonie plaatsvinden waarbij de soldaten door een cavalerist wordt opgehaald om terug te keren naar het castellum.