Pax Romana is een Nederlandse (levende geschiedenis) vereniging die Romeinse soldaten en burgers uitbeeldt zoals deze in Nederland geleefd hebben. De nadruk ligt hierbij op de eerste eeuw na Christus.
Op dit moment kent de vereniging verschillende militaire- en burgeruitbeeldingen waarmee de leden zich actief inzetten om de Romeinse geschiedenis van Nederland bekend te maken. Door middel van bovenstaand menu kunt u veel informatie vinden over Pax Romana en over de Romeinen!


Pax Romana


 » Activiteiten

 

 » Reconstructies

 

 » Evenementen

Pax Romana heeft zich gespecialiseerd in de

interactieve verbeelding van het Romeinse militaire- en burgerleven langs de limes in Nederland.

 

 

Pax Romana is nauw bij de (Nederlandse) archeologie betrokken. Veel van de voorwerpen die de vereniging reconstrueert zijn hier in Nederland gevonden.
 

 

Dit jaar is Pax Romana weer op veel plaatsen te zien.
Bekijk de agenda om er achter te komen bij welke evenementen u ons kunt tegenkomen!

Lees meer

 

Lees meer

 

Bekijk de agenda


Alles op deze website is copyright van Vereniging Pax Romana 2013, alle rechten voorbehouden. Gebruik van tekst-, film- of fotomateriaal van deze website uitsluitend na schriftelijke toestemming van de vereniging.


Sander van den Brink, 2014 - last updated: 01-02-2015