Vereniging Pax Romana

Pax Romana is een Nederlandse levende geschiedenisvereniging die Romeinse soldaten en burgers uitbeeldt zoals deze in Nederland geleefd hebben. De nadruk ligt hierbij op de eerste eeuw na Christus, rond het jaar 68.
Op dit moment kent de vereniging verschillende militaire- en burgeruitbeeldingen waarmee de leden zich actief inzetten om de Romeinse geschiedenis van Nederland bekend te maken.

Door middel van bovenstaand menu kun je veel informatie vinden over Pax Romana en over de Romeinen!

Ons volgende evenement

Activiteiten

IMG_0493 (Small)

Pax Romana heeft zich gespecialiseerd in de interactieve verbeelding van het militaire- en burgerleven langs de limes in het Romeinse Nederland van de 1e eeuw na Christus.

Lees meer

Reconstructies

pr_reconstructies

Pax Romana is nauw bij de (Nederlandse) archeologie betrokken. Veel van de voorwerpen die de vereniging reconstrueert zijn hier in Nederland gevonden.

Lees meer

Evenementen

IMG_0574 (Small)

Dit jaar is Pax Romana weer op veel plaatsen te zien.
Bekijk de agenda om er achter te komen bij welke evenementen u ons kunt tegenkomen!

Lees meer