De optredens van Pax Romana

In overeenstemming met de educatieve doelen van onze vereniging nemen we deel aan publieke optredens in musea, op scholen, bij opgravingen en op historische plekken, vaak in samenwerking met gelijkgestemde verenigingen uit geheel Europa. Naast onderzoek geven we lezingen en werken we mee aan televisieprogramma’s, films, documentaires en radioprogramma’s. De leden van Pax Romana hebben een ruime ervaring met o.a. groepen, scholen, media en grote evenementen. Centraal staat hierbij de actieve participatie van de bezoekers. Ons doel is dat de bezoekers de Romeinse tijd beleven door het gebruik van alle zintuigen!

Pax Romana heeft hoofzakelijk de volgende activiteiten:
1 – Kampement
2 – Musea
3 – Officiële gebeurtenissen
4 – Televisie- en radioproducties
5 – Scholen / educatie
6 – Lezingen


1 – Kampementpr_activiteiten2
Pax Romana kan gevraagd worden voor historische en/of Romeinse evenementen. Er kan hierbij een groot kampement opgesteld worden. Dit houdt in dat er naast het militaire gedeelte van het kampement is ook een civiel gedeelte met een luxe burgertent en een keuken, waar bezoekers echte Romeinse gerechten kunnen proeven. De burgers van Pax Romana zijn tijdens het evenement bezig met ambachten, zoals handwerken en koken. Ook doen zij spelletjes met de kinderen. In het militaire gedeelte houden de soldaten zich bezig met militaire oefeningen en het schieten met artillerie. Pax Romana kan in overleg met de opdrachtgever speciale activiteiten uitvoeren, zoals gladiatorengevechten en het drillen van kinderen. Er kan ook gekozen worden om alleen het militaire dan wel het civiele Romeinse leven te laten zien.


2 – Museapr_activiteiten4

Pax Romana heeft ruime ervaring met publieksgerichte activiteiten in- en rondom diverse Nederlandse en buitenlandse musea. Bezoekers zijn vaak aangenaam verrast naast de museumstukken ook Romeinen in ‘levende lijve’ aan te treffen. Hierbij geven onze Romeinen toelichting en uitleg over de Romeinse collectie in het museum, en achtergrondinformatie over hoe de in het museum getoonde materialen in de Romeinse tijd werden gebruikt. De Romeinen hebben altijd een actieve interactie met het publiek, zoals het tonen van ambachten en een militaire drill.


3 – Officiële gebeurtenissenpr_activiteiten6

In de afgelopen jaren heeft Pax Romana regelmatig officiële openingen van tentoonstellingen en presentaties van archeologische publicaties bijgestaan. Naast het officiële gedeelte, waarbij de Romeinse soldaten vaak VIP’s begeleiden, bieden de Romeinen ook ruimte voor het publiek om vragen te stellen en om uitleg te geven. In overleg met de opdrachtgever kan rondom de officiële gebeurtenis ook een kampement opgezet worden zoals bij een evenement (zie boven). Ook komt het voor dat leden van Pax Romana gevraagd worden om bij officiële gelegenheden een product te presenteren of te overhandigen.


4 – Televisie en radiopr_activiteiten7

Pax Romana heeft de afgelopen jaren al aan verschillende televisieproducties voor educatieve programma’s haar medewerking verleend. Hierbij wordt op een authentieke en toegankelijke manier het Romeinse leven gekoppeld aan het educatieve karakter van het televisieprogramma. De ene keer actief, de andere keer als figuranten. Ook in radioprogramma’s geeft Pax Romana uitleg en informatie over de Romeinse tijd en de activiteiten van de vereniging. Pax Romana heeft samengewerkt met o.a. RTV Utrecht, Schooltelevisie en het radioprogramma Verre Verwanten.


5 – Scholen en educatie pr_activiteiten9

Voor scholen heeft Pax Romana diverse lesprogramma’s ontwikkeld, die gericht zijn op verschillende leeftijdsgroepen. Aansluitend op de gegeven lesstof laat Pax Romana door middel van Romeinse voorwerpen de Romeinse geschiedenis op een praktische en levendige manier herleven. Hierbij wordt sterk rekening gehouden met de door de school gehanteerde lesstof en het lesniveau. Uiteraard wordt alle ruimte geboden voor vragen. Ook op open dagen en promotie-evenementen zijn de militairen en burgers van Pax Romana een positieve aandachtstrekker voor de school.


6 – Lezingenpr_activiteiten12

Een aantal leden van Pax Romana geeft lezingen over verschillende Romeinse onderwerpen. Deze lezingen betreffen een combinatie van een verhaal, ondersteund met digitaal beeldmateriaal, Romeinse reconstructies of Romeins voedsel. Zo wordt bijvoorbeeld bij een lezing over de Romeinse soldaat uitleg over de uitrusting gegeven aan hand van reconstructies van uitrustingstukken.v

Scroll naar boven