Geschiedenis COH II BAT

Geschiedenis van het Cohors II Batavorum
Er is slechts weinig bekend over het 2e Bataafse cohort. De eenheid was een Cohors milliaria, opgebouwd uit 1000 man, met mogelijk cavalerie. De meeste informatie vinden we terug in de tijd na de Bataafse Opstand van 69-70 n. C. Vermoedelijk was de eenheid in de jaren 90 in Moesia Inferior (Balkan) gestationeerd. In 98 n. C. wordt de eenheid vermeld op een militair diploma uit de Romeinse provincie Pannonia (Oostenrijk/Hongarije). Het Cohors II Batavorum was hier onderdeel van de troepenmacht onder bevel van stadhouder Gnaeus Pinarius Aemilius Cicatricula Pompeius Longinus. Een ander militair diploma uit 112 vermeldt de eenheid als onderdeel van de troepenmacht in Pannonia Superior (Hongarije). Enige tijd later, in 131/133 n. C. wordt de aanwezigheid van het Cohors II Batavorum op een militair diploma in Noricum (Oostenrijk) bevestigd. Dit wordt nogmaals aangegeven op een militair diploma uit 135/138 n. C.


Maar rond de tijd van de Bataafse Opstand was het Cohors II Batavorum aanwezig in Germania inferior. Samen met zeven andere Bataafse cohorten werd het Cohors II Batavorum in 61 n. C. naar Britannia gestuurd voor het neerslaan van de opstand van Boudica. In 68 n. C. werden de eenheden teruggetrokken en mogelijk op verzoek van Nero voor korte tijd naar Rome gehaald. De vondst van een zegelstempel in Utrecht wijst op de aanwezigheid van de eenheid in Nederland (AE 1936, 111, AE 1939, 283). De kans dat het Cohors II Batavorum van ná de Bataafse Opstand dezelfde eenheid was als van tijdens de Opstand is klein. Uit onder andere de geschiedenis van het Ala Batavorum (een cavalerie-eenheid die tijdens de Bataafse Opstand naar de opstandelingen overliep) blijkt dat de oorspronkelijke eenheid van Bataafse huurlingen, een officiële Romeinse eenheid wordt en uit de Bataafse regio wordt weggestuurd. Het is zeer goed denkbaar dat ook het Cohors II Batavorum na de opstand samen met de zeven andere rebellerende Bataafse cohorten werd ontbonden. Militairen uit de gezuiverde cohorten werden vervolgens ingedeeld in kleiner aantal nieuwe Cohortes Batavorum.

Gereconstrueerd zegelstempel van het Cohors II Batavorum, gevonden in Oostenrijk
(VeleiusOwn work, CC BY-SA 3.0, Link)

Scroll naar boven