Lid worden bij Pax Romana

Net zoals het echte Romeinse rijk, hebben wij een chronisch manschappen tekort.

Pax Romana is een enthousiaste vereniging van leden die interesse hebben voor geschiedenis, die van de Romeinen in het bijzonder. Je hoeft niet direct veel van die geschiedenis af te weten maar wel bereid zijn kennis en vaardigheden op te doen. We proberen immers alles zo precies mogelijk te doen, zoals archeologische en literaire bronnen laten zien. 
De leden helpen elkaar hierbij. Dit kost tijd en inzet, maar je krijgt er dan ook veel voor terug: Er is veel plezier onderling, je vergroot je kennis en je komt nog eens ergens. We hebben overal diverse evenementen, soms ook in het buitenland.

We gaan om met wapens. Om die voldoen wij aan de eisen die de Wet Wapens en Munitie (WWM) aan ons stelt. Dit houdt in dat je  18 jaar of ouder moet zijn om een gewapende militair uit te beelden. Vanaf ongeveer 16 jaar mag je al lid worden zonder wapens te dragen/gebruiken. Om diezelfde reden ben je tijdens het eerste jaar aspirant-lid, wij willen weten of je te vertrouwen bent rondom wapens en andere gevaarlijke objecten. Na dat jaar wordt door het bestuur, in overleg met alle leden tijdens een Algemene Ledenvergadering, bepaald of je definitief lid kan worden. Hiervoor wordt gelet op bijvoorbeeld je deelname aan activiteiten die onze vereniging heeft. 
Je moet niet bang zijn om tijdens evenementen op publiek af te stappen. Dit betekent allemaal niet dat je hier overal perfect in hoeft te zijn. We helpen elkaar en vullen elkaar aan. We hebben onderling een zeer goede sfeer waar we trots op zijn.

Omdat wij een landelijke vereniging zijn, worden reiskosten vergoed, maar voor buitenlandse evenementen wordt gevraagd zelf iets bij te dragen. De contributie is momenteel €55,- per jaar. De vereniging kent zowel verenigingsmateriaal als privé-materiaal. Onder het verenigingsmateriaal vallen onder andere onze tenten en meubels. Deze worden onderhouden tijdens de Maakdagen. Wat je zelf inbrengt is privé-bezit. Daar ben je dus zelf verantwoordelijk voor. Onder het privé-bezit valt onder andere kleding en uitrustingsstukken. Deze moeten voldoen aan onze authenticiteitcommissie. Dat wil zeggen: Alles wat je gebruikt in ons kampement tijdens evenementen voor publiek moet passen in het tijdsbeeld van de eerste eeuw na Christus. Omdat we in ons kampement het leven uit deze eeuw reconstrueren, kunnen vrouwen geen militaire rol bekleden. Gelukkig zijn er genoeg ambachten en uitbeeldingen waar vrouwen mee aan de slag kunnen.
Wij begrijpen dat je niet direct over alles zult beschikken. Daarom kun je eventueel in je eerste jaar kleding en uitrusting van ons lenen. Het onderhoud ervan is je eigen verantwoordelijkheid. Gedurende het eerste jaar wordt er van je verwacht dat je bijvoorbeeld zelf zorgt voor schoenen, riem en tunica. De vereniging en haar leden helpen hierbij door aan te geven hoe je dit het beste zelf kunt maken.

Ben je enthousiast na het lezen van deze informatie? Of heb je nog vragen? Klik op de knop hieronder en stuur ons een e-mail.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Scroll naar boven