Over Pax Romana

Pax Romana is een vereniging van vrijwillige hobbyisten. Onze leden komen samen vanuit heel Nederland om de Romeinse tijd uit te beelden. Vanwege een passie voor geschiedenis en voor de gezelligheid. Binnen het kader van Romeins Nederland in de eerste eeuw hebben we een een selectie van historische uitbeeldingen, deze vertonen wij tijdens publieke optredens. Om ons voor te bereiden op onze optredens trainen wij en werken wij aan ons materiaal. Lees meer over onze uitbeeldingen, optredens en overige activiteiten:

levende geschiedenis

Levende geschiedenis wordt ook wel reenactment (naspelen) genoemd. Waar in de museum vitrine je de objecten alleen maar oud en verroest ziet liggen, met maar een korte beschrijving van de context van gebruik, zie je bij levende geschiedenis diezelfde objecten in goede staat in actief gebruik. Intuïtief kan de bezoeker zien waarvoor een object diende. Verder kan de bezoeker het gesprek aangaan en vragen stellen over uitrusting. 

Ons doel

Als vereniging zijn wij een organisatie zonder winstoogmerk dat een maatschappelijke doelstelling heeft; Het vergroten van het historisch besef over de Romeinse tijd in Nederland onder onze toeschouwers. Als  vereniging hebben wij een bestuur met voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast hebben we elke jaar één of meerdere algemene ledenvergaderingen (ALV) waarin alle leden inspraak hebben over het functioneren van het bestuur en de koers van onze vereniging.

“Hey kijk, daar zijn de ridders!”

Deze opmerking krijgen wij bijzonder vaak te horen. Bezoekers zien onze metalen helmen en houten schilden en dat is hun associatie. Het historisch besef onder Nederlanders is naar onze ervaring verrassend laag. Mensen weten oprecht niet dat er een Romeinse tijd was en dat deze plaats vond vóór de Middeleeuwen. Verder kunnen zij de Romeinse tijd niet van de Middeleeuwen niet onderscheiden qua gebouwen, kleding en bewapening. Vandaar dat Pax Romana maatschappelijk nuttig  bijdraagt aan de samenleving. 

Lidmaatschap bij Pax Romana

Net zoals het echte Romeinse rijk hebben wij een chronisch manschappen tekort. Als lid word je onderdeel van een gezellig hecht clubje wat enthousiast is om het Nederland van de 1ste eeuw weer tot leven te wekken.
Als nieuw lid hoef je hoeft niet direct veel van die geschiedenis af te weten maar wel bereid zijn kennis en vaardigheden op te doen. Wij helpen je met de basisinformatie en kunnen je tips geven waar je vervolg informatie kunt lezen zoals boeken en internet bronnen.
Je hoeft ook nog geen kleding of wapens te bezitten, je kunt tijdens je proeftijd verenigingsspullen lenen voor je uitrusting. Wij kunnen je helpen met waar je voor jezelf de juiste materialen kunt kopen. Verder vervaardigen we ook vaak zelf onze eigen materialen, zoals schilden, tuniciae en riemen. Dit gebeurd tijdens de maakdagen en op eigen initiatief, ook hiervoor krijg je de begeleiding om van je handvaardigheid een succes te maken.

Scroll naar boven