Uitbeeldingen

Cohors XV Civicum Romanorum

Onze trotse burger-soldaten, zijn bewapend en getraind in de stijl van de legioenen, met werp speren (pila) en de gebogen rechthoekige schild (scuta).

Het 15de cohort is een Romeinse eenheid die de Rijngrens bewaakte in wat nu Zuid Holland is. Vanuit de forten die zij bemanden hielden zij de wegen en waterwegen vrij van gevaar en hielpen zij met bouwprojecten door dakpannen en bakstenen te maken. Deze loyale soldaten bewezen hun trouw tijdens een rebellie van een gouverneur van het nabije opper Germanië en kregen de titel Pia Fidelis, ‘trouw en toegewijd’.

Deze stoottroepen van het Romeinse leger marcheren in grimmige stilte op de vijand af, werpen hun pila en breken door de vijandelijke linies heen, door afwisselend schildbeuken en zwaardstoten uit te delen aan de vijand.

Cohors II Batavorum

Onze auxillia soldaten uit de lokale stam genaamd de Bataven, bewapend in de stijl van de hulptroepen met een ovaal schild (scuta) en een stootspeer(hasta).

Het 2de cohort Bataven is een van de acht Bataafse infanterie cohorten, deze werden tezamen met de Bataafse cavalerie graag gebruikt in grote offensieven zoals de verovering van Brittannië, of expedities over de Rijngrens. Na het uitbreken van de Bataafse opstand haastte deze cohorten zich terug naar hun geboortegrond, in wat nu de Betuwe word genoemd, om mee te kunnen doen. Na het neerslaan van deze opstand, mochten de auxilia troepen niet langer gestationeerd worden in hun gebied van herkomst.

De auxillia infanterie deed er qua training en uitrusting niet onder voor hun legionaire tegenhanger, met hun hasta speren hielden zij de flanken veilig van vijandige cavalerie en ondersteunde de Romeinse cavalerie in hun poging om vijandelijke flank van het veld te drijven.

Civitas

Onze burgers inheems en geromaniseerd. 

De inwoners van Germania inferior, zij leven in de vicus(letterlijk wijk). Deze stonden dichtbij een van de militaire forten langs de Rijn. Ze leven van handel met de soldaten, dit omdat de soldaten een stabiel salaris hadden. Dit was niet gewoon in de oudheid. 

Je kunt onze burgers vinden terwijl zij een ambacht beoefenen, een marktkraam bemannen of koken. 

Scroll naar boven